Tag Archives: yunjae

[Đam mỹ] Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử | Chương 1


Bá đạo Vương Gia, điêu ngoa Công tử

Tác giả: A Tạc

Dịch: QT

Thể loại: Xuyên không, sinh tử văn, nhất công nhất thụ.

~ Đệ nhất chương ~

  Tiếp tục đọc

Advertisements

[Đam mỹ][YunJae] Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử | Văn án.


Bá đạo Vương Gia, điêu ngoa Công tử

Tác giả: A Tạc

Dịch: QT

Edit: Bonbon

~ Văn án ~

Tiếp tục đọc