Daily Archives: 12/09/2011

[JongKi.T+] Bi Kịch…


Description:

*Title: [One-shot] Bi Kịch.

*Author: Bonbon Beauty

*Disclamer: FT Island không thuộc về tớ và tớ viết với mục đích phi lợi nhuận.

*Category:  Angst, sad, super natural. Báo trước là sẽ không có bất cứ một cái pink hay romance nào ở đây.

Tiếp tục đọc

Advertisements